ipad-med-bookcreatorEttorna på Särlaskolan har fått möjlighet att få börja med ett egetdigitalt verktyg den här terminen. Pedagogerna har en tydlig målbild att verktygen ska användas i läs- och skrivinlärningen. De har i början av terminen fått bekanta sig med sina digitala verktyg och jag fick nu komma ut och introducera appen Book Creator.

 

Eleverna testade att skapa sin första bok, lägga in bilder och skriva texter. De ritade och pratade in till sina bilder. Det var roligt att se barnens kreativitet!
Jag ser fram emot nästa tillfälle att få följa dem!