Skolraketen

digitalt skolarbete i Borås kommun

Digitala utvecklingssamtal!

Läraren Veronica Grimmegård på Bergdalskolan har precis haft utvecklingssamtal på ett, för henne och eleverna, nytt sätt.

De har använt sig av appen Keynote där varje elev har skapat en presentation inför sitt samtal där de dokumenterat sin skoldag samt svarat på specifika frågor som ligger till grund i samtalet. Eleverna har varit mycket engagerade i detta arbete, berättar Veronica.

Klassen hade besök av mig i våras för en trestegsraket om Keynote. Detta gav ringar på vattnet och det har blivit många olika presentationer efter det. Veronica märkte själv tydligt att eleverna visade sina förmågor och kunskaper tydligare när det arbetade med iPaden på ett motiverande pedagogiskt sätt.

Reaktionerna på årets utvecklingssamtal blev…succé! Eleverna tyckte först det var lite pirrigt att hålla sina egna samtal, men efteråt var de så stolta. För att inte tala om hur imponerade föräldrarna blivit av det barnen har presenterat och åstadkommit.

Upplägget startades av att klasslärarna Veronica och Linda visade en exempelpresentation där de rubriker som de ville att eleverna skulle arbeta utifrån var med. Eleverna fick ut målen i matematik och svenska, sina gamla IUP:er och en utvärderingstrappa som grund i arbetet. Under en två-veckorsperiod arbetade eleverna med sin presentation och tränade därefter med en klasskamrat. Då klassen arbetar på skolans gemensamma klassuppsättning ipads så airdroppades presentationerna över till Veronicas iPad.

Veronica anser att detta har varit ett fantastiskt sätt att arbeta på. Eleverna har varit så engagerade och verkligen satt sina mål, sitt lärande, vad de är bra på och vad de behöver utveckla. Detta är ett arbete som går att utveckla och som Veronica kommer att följa upp till nästa termin. Det är också ett arbete som även gynnar pedagogen då eleverna redan tänkt ut sina mål och man har kunnat samtala kring detta och jämföra under utvecklingssamtalet.

Tack Veronica för att du delat med dig av detta.

 

 

« »

© 2018 Skolraketen. Tema av Anders Norén.