År 3 på Sparsörskolorna har skrivit fantastiska julberättelser som de målat bilder till. Dessa sagor använde vi idag till att skapa digital berättelser av.

Eleverna fotade av sina bilder och beskar dem för att få bort sådant de inte ville ha med. Sedan lade de in bilderna i iMovie, läste in sin berättelse till bilderna och lade till ljudeffekter eller bakgrundsmusik. Resultatet blir ett läromedel som kan stärka elevens självbild och stimulera deras språkutveckling. Att utveckla berättarkonsten genom att använda multimodalitet förstärker betydelsen och upplevelsen av det som berättas.