Eleverna i årskurs 5 på Sandaredskolan har läst på mycket om källkritik och nätsäkerhet. Igår fick de utifrån sina kunskaper skapa affischer med syftet att utbilda andra. De valde vilken målgrupp de skulle ha, letade passande bilder som även skulle leva upp till deras kunskaper om creative commons och upphovsrätt.

Så här fina blev de!