Att kombinera teknik och idrott kan ge mycket goda resultat. Detta testar just nu fyra skolor i Borås som deltar i ett projekt kallat PFL – puls för lärandet. Projektet syftar till att stärka elevernas inlärning genom pulsträning. Detta sker genom att elevernautför pulsförhöjande aktiviteter samtidigt som de bär en pulsklocka. På en duk i idrottshallen projiceras elevernas klockor och där kan eleverna följa sitt resultat under pågående aktivitet. Detta har visat sig vara ett mycket motiverat sätt att få igång elevernas vilja att röra på sig.

Irene Ernholm på Sandhultskolan har varit drivande i detta projekt och har även dokumenterat hur det kan se ut under ett pass.