Nu har jag snart hunnit träffa alla elever i förskoleklass och år 1 på Bergdalskolans fritids. Vid varje tillfälle har jag träffat en ny grupp barn och visat hur appen IMotion fungerar och pratat om vad man kan göra för olika typer av filmer. Som vanligt är det ju bara fantasin som sätter stopp och då vi vill att barnen skall få utlopp för sin spontana kreativitet så har de själva fått bestämma innehåll i sina filmer. Figurerna har de alla skapat själva under pysseltid på fritids, stolta att kunna ge dem liv i en film gjord av dem själva. Förhoppningsvis känner de sig nu redo att själva skapa när lusten faller på eller när de vill berätta en historia.