På Fristadskolan år 8 skriver eleverna texter om kriminalhistorier. Riktigt läskigt😉

För att få ett djupare dimension till deras texter så har de valt att arbeta med pic collage och ThingLink som verktyg för ett digitalt bildskapande. I detta arbete vävs även källkritik och upphovsrätt in då de söker material på nätet.

Bilderna de använder klipps ur och monteras som ett collage i Pic Collage och när det är klart hämtas bilden upp i ThingLink. Elev markerar en interaktiv punkt på bilden där information lägga som text i detta fallet. Resultatet blir en informationsrik och förklarande bild.