Nordens dage är ett nordisk samarbetesprojekt för högstadiet där elever från olika nordiska länder möts via en gemensam digital plattform i Hangout och Google+ för att ställa frågor om varandras vardag. Detta sker alltid i november under två intensiva heldagar varje år. I projektet ingår olika arbetsuppgifter som t ex att eleverna ska filma sin vardag, redigera till en enhetlig film i grupp och publicera denna på ett speciellt youtubekonto. Det ingår även intervjuer via Hangout på bestämda mötestider, frågeställningar samt quiz via Kahoot.

Jag fick möjlighet att få vara med under den första dagen av projektet och stötta eleverna i det tekniska med konton och filmskapande. Efter dagen var jag imponerad av dessa elever, deras engagemang och filmerna de skapat. Hann även få se dem interagera med de andra länderna vid testsamtalen på Hangout, roligt att se dem förstå hur lika de är varandra trots olika språk.