År 5 på Sparsörskolorna har i några veckor läst in sig på Nordens länder. Vad äter man? Hur ser naturen ut? Hur lever man? osv.

Detta skall nu redovisas i form av film. Eleverna har fått genomgång i hur appen iMovie fungerar, var och hur man hittar bilder till sitt filmprojekt samt hur Green Screen kan användas.

Eleverna har inte jobbat med film tidigare och var mycket påhittiga och kreativa i sitt skapande. Lite redigering och tillägg finns kvar att göra innan filmerna är helt klara.