Snart är eleverna tillbaka i skolan igen och ett nytt läsår kan börja. För eleverna i Borås innebär det att en hel del elever får ett nytt digitalt verktyg att lära sig att hantera i skolan (och övrig tid). Vi går även in i googles domäner och ska lära elever och pedagoger att hantera denna miljön.

Vid sidan av detta så kommer programmeringens intåg i kursplanen spela stor roll i det vi kommer arbeta med under detta läsår. Vi ser fram emot ett nytt, kreativt och digitalt lärande läsår!

Bild från Pixabay https://cdn.pixabay.com/photo/2017/07/10/10/02/social-media-2489594_960_720.jpg