Vi som står bakom denna sajten är 4 utvecklingspedagoger inom IKT som arbetar i Borås stad, en kommun med 41 stycken grundskolor.
Med denna blogg tänker vi kombinera nytta med nöje och låta de elever och pedagoger som vi besöker i vårt arbete få testa på att publicera det skolmaterial de skapar digitalt när vi är ute och kör vår trestegsraket. Raketen är vårt koncept för att ge pedagoger och elever stöd i att komma igång med sina digitala verktyg på ett genomtänkt och pedagogiskt sätt. Det kan handla om allt från att testa att blogga, programmera, skapa bild, ljud och film, presentationsverktyg, digitala böcker m.m. Med hjälp av denna blogg skall våra elever vi möter ha möjlighet att publicera och visa vad de arbetar med och skapar i skolan och vad elever på andra skolor i kommunen använder sina digitala verktyg till.

I vårt koncept, Trestegsraketen, ingår tre steg varav det första handlar om att planera tillsammans med pedagogen och tillsammans besluta vad innehållet ska byggas på utifrån LGR11 och vad klassen arbetar med just nu. När det kommer till LGR11 så är det oerhört viktigt för oss att det eleverna gör när vi är där (och annars också såklart) ska fylla en mening och vara kopplat till de mål och förmågor som eleverna behöver utveckla. Vi tycker att vi har en fördel då vi arbetar digitalt med att få med oss eleverna, då det blir lättare och roligare att klara sitt skolarbete när man använder de digitala verktygen på rätt sätt. Med syftet att lära sig och att utvecklas. I övergripande mål och riktlinjer står det att skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola:

  • kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.

I vår yrkesroll är det naturligt att samtala med eleverna om upphovsrätt, källkritik och hur man är nätsmart. Att koppla det vi gör med digitala verktyg till LGR11 är en självklarhet då vårt mål med denna blogg och vårt arbete ute i skolorna är att få en ökad medveten användning av digitala verktyg i undervisningssyfte som skapar ett mervärde och ett utökat lärande för eleverna.

Vad vi lärt oss under denna raketfärd är att det finns oerhört mycket kvar att göra, men också att vi har kommit en bra bit på väg i Borås stads skolor gällande digitaliseringen och hur vi ska använda våra digitala verktyg.

Vi är nyfikna på vart denna raket kommer att landa, för det vet vi inte just nu.

Vi gillar vår raket och vårt koncept, det gör även elever och pedagoger. Att vi skulle kunna kamma hem ett pris för vårt arbete och vårt tänk vore givetvis ett önskvärt kvitto på att det vi gör är bra…men vi vet redan nu att vi kommit en bra bit på väg på vår resa.