Eleverna i år 6 på Gula Skolan har spelat in podcast kring ämnet miljö. Eleverna valde själva ut sina vinklingar på olika miljöproblem och skrev sedan sina manus. Kriterierna som de hade att följa var att de skulle ha med en programledare som ledde samtalet, en expert som argumenterade antingen för eller mot samt ytterligare en person som argumenterade för det motsatta. Att sedan göra faktakoll inom ämnet blir en självklar del av arbetet, likaså att tänka källkritiskt.

Skapandet bestod av flera delar. Skapa radiojingel i GarageBand. Skapa en radiologga i Pic Collage. Spela in och redigera i Opinion samt samla ihop allt i iMovie.

Resultatet blev fina poddar med kloka tankar!