Blandade årskurser gör gemensam sak på elevens val och gör Stop-motion.

Vi tittar och pratar om vad stop-motion är och visar olika exempel.

Lego, lera, prylar, rita/måla eller med kroppen.

Appen vi skulle använda var iMotion på elevernas iPads. Jag visade hur appen fungerar och uppmuntrade eleverna att ta många kort, (gärna flera på varje scen) och spara ut olika scener och utsnitt för att sedan sätta ihop sina filmer i iMovie. Eleverna kom snabbt igång och arbetade i grupper. Kreativiteten flödade och jag fick med mig några exempel på deras alster.