Klass 3A och B på Bergdalskolan var sugna på att skapa nyhetssidor i appen Pages. Innan vårt arbetspass hade klasserna diskuterat hur en tidning är uppbyggd och vad den innehåller. Innan eleverna började att arbeta gick vi igenom var de hittar bilder på säkert sätt gällande upphovsrätten, vi gick även igenom vikten av att bild, rubrik och textinnehållet hörde ihop. Att rubriken skall locka läsare och vad är egentligen en löpsedel till för?

Efter genomgång fick eleverna arbeta två och två med att skapa ett fiktiv Tidningsblad med hjälp av nyhetsbrevsmallarna i pages.

De hittades på tidningsnamn, skapades intressanta rubriker och spännande innehåll. Tanken är att klassen sedan skall arbeta vidare med nyheter och skapa ett eget klassblad som skall publiceras regelbundet till föräldrar i PingPong.

Löpsedel skapar man lätt i appen Headlines.